கோவிட்-19 நிவாரண தகவல் 02

அன்பார்ந்த வாடிக்கையாளர்களுக்கு,

சென்ட்ரல் பினான்ஸ் கம்பனியானது 17/03/2020 முதல் ஒரு மாதத்திற்கு வழங்கப்பட்ட தாமத கட்டணத்திற்கான நிவாரணமானது 30/04/2020 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலதிக நிவாரண தேவைகளுக்கு கீழ் காணும் உங்களது கிளை எண்னை தொடர்பு கொண்டு விபரங்களை பெறவும். சுகாதாரத்துறை மற்றும் அர‌சி‌ன் அறிவுறுத்தல்களை ச‌ரியாக பின்பற்றி பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.

Please fill in the below form to get more details

    Download Moratorium Application Form

    Back To COVID-19 Special Notes