කුඩා හේරත් මහතා සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පත් කෙරේ

18 පෙබරවාරි 2019 විසින් user

2019 පෙබරවාරි 16 දින සිට සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට කුඩා හේරත් මහතා පත් කරනු ලැබ ඇත. දැනට සීමාසහිත ඒ. බවර් සහ සමාගමේ විධායක අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙස සේවය කරන ඔහු, ව්‍යවහාරික රසායන විද්‍යාව පිළිබඳ ලන්ඩන්හි කිංස්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධරයෙකි. පෝෂණය, පාරිභෝගික කටයුතු සහ අක්ෂි පළඳනා ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයන් ඔහුගේ අධීක්ෂණය යටතේ පවතී. ශ්‍රී ලංකාව…

වැඩිදුර කියවන්න