අප අමතන්න

ඔබට යම් ප්‍රශ්න හෝ යෝජනා ඇත්නම් සහ අප සමග සම්බන්ධ වීමට කැමති නම් පහත දැක්වෙන ආකෘති පත්‍රය යොදාගන්න. හැකිතාක් ඉක්මනින් අපි ඔබ අමතන්නෙමු.ඒ හැර අපගේ ප්‍රධාන කාර්යාල දෙක ද ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත ව ඇති අතර ඒවායේ දුරකථන අංක මෙම පිටුවේ දක්වා ඇත. ශාඛාවන් හා සම්බන්ධ වීම සඳහා කරුණාකර ශාඛා ජාලය පිරික්සන්න.

නියෝජිත නිලධාරීන්

CF රක්ෂණ තැරැව්කරුවෝ

මහනුවර ප්‍රධාන කාර්යාලය

වාසනා හෙට්ටියාවත්ත
081 2230193
cfibcallcenterkandy@cf.lk

දර්ශනී පතිරගේ
081 2230189
darshanip@cf.lk

CF රක්ෂණ තැරැව්කරුවෝ

නගර කාර්යාලය

කසුන් තේනුවර
011 2315288
customerrelationscfib@cf.lk

එරංග දයාරත්න
011 2315290
rsunit@cf.lk

ව්‍යාපාරික ණය

කොළඹ

දුලිනි සමරකෝන්
011 2315038
dulinis@cf.lk

අනුෂ්කා විජේනායික
011 2315034
anouchkaw@cf.lk

ව්‍යාපාරික ණය

මහනුවර

රුවන් නාරම්පනාව
081 2234234
ruwann@cf.lk

ජගත් දිසානායක
081 2234234
jagathd@cf.lk

තැන්පතු හා ඉතුරුම්

මහනුවර ප්‍රධාන කාර්යාලය

වසන්ත ඇල්ලේපොළ
081 2230110
deposit_kdy@cf.lk

රුක්මල් සිල්වා
081 2230112
ruckmals@cf.lk

තැන්පතු හා ඉතුරුම්

කොළඹ නගර කාර්යාලය

තිළිණි ගුණසේන
011 2315053
thilinig@cf.lk

චේතනා කාරියවසම්
011 2315055
chethanak@cf.lk

සහනදායී කුලී ගාස්තු

කොළඹ

මල්ලිකා රන්දුනු
0770033609, 011 2315162
mallikar@cf.lk

දිමුතු විජේතිලක
0770033610, 011 2315161
dimuthw@cf.lk

සහනදායී කුලී ගාස්තු

මහනුවර

දර්ශිකා රත්නායක
0777834555, 0812230230
darshikar@cf.lk

ශාඛා ජාලය