සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගම සිය 96 වැනි ශාඛාව වලස්මුල්ලේදි අභිමානයෙන් විවෘත කරන ලදි

18 නොවැම්බර් 2019 විසින් user

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගම සිය 96 වැනි ශාඛාව 2019 ඔක්තෝබර් මස 16 වැනි දින වලස්මුල්ල ඛෙලිඅත්ත පාරේ
අංක 115 දරණ ස්ථානයේ අභිමානයෙන් විවෘත කරන ලදි.

වලස්මුල්ල නගරය දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති අතර එය කටුවන, මිද්දෙනිය, මැදමුලන, ඛෙලිඅත්ත, ඌරුබොක්ක, කිරම සහ වීරකැටිය යන නගර යා කරන වැදගත් ආර්ථික කේන්ද්‍රස්ථානයකි.

වලස්මුල්ල ශාඛාව වාහන කල්බදු පහසුකම්, ස්ථාවර තැන්පතු, ඉතුරුම් ගිනුම්, ව්‍යාපාරික ණය සහ රක්ෂණ පහසුකම් යන සේවාවන් සියල්ල සැපයීම සදහා සැදී පැහැදී සිටි.

වලස්මුල්ල ජනතාවගේ දියුණුව සහ සමෘද්ධිය ඉහල නැංවීම අපගේ ඒකායන අරමුණයි.

Licensed by the Monetary Board of the Central Bank of Sri Lanka under the Finance Business Act No.42 of 2011 and Finance Leasing Act No 56 of 2000 | Reg No: PQ 67| Credit Rating A-(lka) Outlook Stable affirmed by Fitch Ratings Lanka Limited

MidRangeHub Finance Auto Loans Bank Business Health Insurance Insurance Investment Law Lif Insurance Loan Stocks how to endorse a check chase sapphire travel insurance chase sapphire travel delay when are property taxes due Tower Loans how to sell stocks on cash app Voided Check Examples Personal Finance Books Collateral Loans how to sell stocks on cashapp how do you sell your stocks on cash app how to sell stock on cash app joint account sofi joint account ally joint account capital one joint account best bank for joint account chase joint account cyber insurance coverage silverfort free cyber insurance coverage silverfort monjouro savings card