සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගම සිය 96 වැනි ශාඛාව වලස්මුල්ලේදි අභිමානයෙන් විවෘත කරන ලදි

Posted on 18 සඳුදා නොවැ. 2019

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගම සිය 96 වැනි ශාඛාව 2019 ඔක්තෝබර් මස 16 වැනි දින වලස්මුල්ල ඛෙලිඅත්ත පාරේ අංක 115 දරණ ස්ථානයේ අභිමානයෙන් විවෘත කරන ලදි. වලස්මුල්ල නගරය දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා ඇති අතර එය කටුවන, මිද්දෙනිය, මැදමුලන, ඛෙලිඅත්ත, ඌරුබොක්ක, කිරම සහ වීරකැටිය යන නගර යා කරන වැදගත් ආර්ථික කේන්ද්‍රස්ථානයකි. වලස්මුල්ල ශාඛාව වාහන කල්බදු…

වැඩිදුර කියවන්න

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් Masterminds පැණ විසඳුම්තරගය

Posted on 19 සඳුදා අගෝ. 2019

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන Masterminds ප්‍රශ්න විචාරාත්මක තරගය ජුනි 29 වන දින ගල්කිස්ස හෝටලයේ දී සමාරම්භ කරන ලදී. මෙවැනි දැනුම මිනුම තරගයක් පැවැත්වීමේ අරමුණ සමාගමේ සේවක මඬුල්ල බුද්ධිමය පදනමක නිමග්න කිරීමයි. මෙම CF Masterminds ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන සඳහා කලාප 8කින් උද්‍යෝගිමත් තරගකරුවන් 300ක් පමණ සහභාගි වූ අතර, අවසාන මහා…

වැඩිදුර කියවන්න