සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් 95 වැනි ශාඛාව රාජගිරියේ විවෘතයි

Posted on 24 සඳුදා ජුනි 2019
Central Finance opens 95th Branch at Rajagiriya

සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගමේ 95 වැනි ශාඛාව මාර්තු 28 වන දින රාජගිරිය පාරේ අංක 41 දරන ස්ථානයේ (හේවාවිතාරණ විද්‍යාලය ඉදිරිපිට) විවෘත කරන ලදී. මෙම ස්ථානය පාරිභෝගිකයන්ගේ වාහන සඳහා වැඩි ඉඩකඩක් සහිත රථගාලකින් ද සමන්විතය. වාහන කල්බදු, ස්ථාවර තැන්පතු, ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම් හා රක්ෂණ අතරමැදි සේවා ඇතුළු අප විසින් පිරිනමනු ලබන සියලූම සේවාවන් වඩාත් පහසුවෙන් ලබාගත හැ…

වැඩිදුර කියවන්න

කුඩා හේරත් මහතා සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පත් කෙරේ

Posted on 18 සඳුදා පෙබ. 2019

2019 පෙබරවාරි 16 දින සිට සෙන්ට්‍රල් ෆිනෑන්ස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට කුඩා හේරත් මහතා පත් කරනු ලැබ ඇත. දැනට සීමාසහිත ඒ. බවර් සහ සමාගමේ විධායක අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙස සේවය කරන ඔහු, ව්‍යවහාරික රසායන විද්‍යාව පිළිබඳ ලන්ඩන්හි කිංස්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධිධරයෙකි. පෝෂණය, පාරිභෝගික කටයුතු සහ අක්ෂි පළඳනා ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයන් ඔහුගේ අධීක්ෂණය යටතේ පවතී. ශ්‍රී ලංකාව…

වැඩිදුර කියවන්න